Over Karin

Over Karin Biegel

mr. Karin Biegel is in de eerste plaats moeder van twee prachtige kinderen. Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in diverse functies in de financiële dienstverlening, is zij in 2012 gestart met Biegel Interim Management en Organisatieadvies.

Karin Biegel heeft een ruime ervaring als bestuurder/directeur bij financiële instellingen.  Daarnaast  is zij lid van de Raad van Toezicht van een grote onderwijsinstelling en als freelance docent verbonden aan een business school. Haar bancaire, juridische en economische achtergrond maakt van haar een breed ontwikkelde professional.

Haar passie en uitdaging in interim managementopdrachten  is er  primair in gelegen een bijdrage te leveren door mensen uit te dagen en daarbij te organiseren op basis van talenten. Als (interim) bestuurder opereert zij  bij voorkeur op basis van faciliterend leiderschap. In haar optiek gaat over het scheppen van randvoorwaarden en het creëeren van veiligheid, waarbinnnen mensen kunnen opbloeien en er zowel aandacht is voor het collectieve- en individuele belang.

Daarnaast betekent werken met Karin Biegel ook werken met een maatschappelijk en sociaal sterk betrokken vrouw. Concreet, confronterend, analytisch scherp en snel, een ervaren bestuurder op velerlei terreinen, maar bovenal hartelijk, warm, vol humor en altijd met respect voor de ander.