Financieringsvraagstukken

Om als ondernemer groei gefinancierd te krijgen, moet hij meer moeite dan voorheen. Maar het kan nog steeds! Om succesvol te zijn bij een kredietaanvraag of revisie, is het handig om te weten met welke dynamiek de zakelijke kredietketen te maken heeft. Wat is er o.a. veranderd?

  • Basel III (hogere eisen aan de solvabiliteit voor banken) en de schaarste van geld op de kapitaalmarkt zorgen bij banken voor sterke focus op rendement op financieringen.
  • Brede invoering van risk-based pricing. Dat wil zeggen dat de prijs van een krediet meer dan ooit een directe relatie heeft met het risico dat het krediet voor de bank met zich meebrengt. Om dat risico goed te kunnen inschatten is marktkennis nodig.
  • Kostenreductie in het adviesapparaat van de┬ábank.
  • Verhoogde druk op reductie operationele kosten in de mid- en back-office van banken. Dat betekent dat inzicht in de haalbaarheid van een financieringsvoorstel zo vroeg mogelijk in het proces cruciaal is. Een matige aanvraag of revisie wordt eerder in het proces afgewezen; de accountmanager heeft minder tijd en mogelijkheden om een matige aanvraag alsnog succesvol te laten zijn.

 

Wat kan de ondernemer doen?
Om een succesvolle kredietaanvraag te doen, of een herfinanciering te krijgen, moet u als ondernemer zich goed voorbereiden. Dat kunt u zelf, of u kunt hulp zoeken bij een partij die gespecialiseerd is in zakelijke financieringen. Bij Biegel IO heeft u die partij gevonden.

Een panklaar en goed onderbouwde aanvraag voor een nieuw krediet of een herfinanciering heeft een aanmerkelijk hogere kans van slagen. De aanvraag moet onderbouwd aantonen dat de onderneming financieel gezond is, dat de plannen bijdragen aan een positieve business case, en dat het de ondernemer ook zal lukken om die business case te gaan bereiken

Biegel IO ondersteunt en adviseert u graag in dit proces.