Insolventie

Als ondernemer doet u er alles aan om uw bedrijf succesvol te laten zijn. Toch kan het gebeuren, door welke omstandigheid dan ook, dat uw bedrijf in liquiditeitsproblemen komt. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met een handelspartner die failliet gaat, of dreigt te gaan.

Op zo’n moment heeft u een adviseur nodig die de urgentie van uw belangen onderkent en u slagvaardig ondersteunt.

Een ervaren en betrouwbaar team
Biegel IO is in deze situatie een betrouwbare en ervaren partner. Wij treden op voor bedrijven en instellingen, crediteuren en voor maar ook tegen banken. Onze expertise vloeit deels voort uit de behandeling van faillissementen en surseances. Biegel IO werkt hiertoe samen met ervaren partners op het gebied van herstructurering, insolventierecht en (her)financieringsvraagstukken.